Christian 4's orlogsskib bygges i Køge

I 1620’erne og 1630’erne besad Danmark den største krigsflåde i Europa. Christian 4’s skibe - heriblandt HUMMEREN - besejlede det enorme danske søterritorium, som i renæssancen strakte sig langt ind i Østersøen til Gotland, Øsel og i Nordatlanten forbi Nordkap helt til Island og Grønland.

 

 

HUMMEREN på facebook

Nyheder

Hummerdage på Køge Havn 2015

Kontakt

Lars Nielsen 

Foreningen HUMMEREN

Køge Museum

Nørregade 4, 4600 Køge

 

Tlf: 31 34 03 20