Økonomi

At bygge skroget til HUMMEREN, aptere skibet, rejse masterne, slå sejl på ræerne, udruste skibet med funktionsdygtige kanoner kræver betydelige midler. Et budget overslag angiver en estimeret sum på ca. 62.000.000 kr. I dette beløb er der også afsat midler til at anlægge det værft, hvor skibet skal bygges, og de værksteder der skal ligge i forbindelse med værftet, og som tilsammen udgør det besøgscenter, der vil være tilgængeligt for publikum i hele byggeperioden.

Finansiering af skibet skal ske med hjælp fra fonde, og bestyrelsen for Foreningen HUMMEREN har sammen med Præsidiet dette som sin hovedopgave. Der er sat 2 år af til denne proces (2015-2017), hvorefter det vil vise sig, om projektet kan realiseres.

Udgifter og indtægter til driften af projektet i bygge- og sejlperioden er beregnet af Rambøll, der har delt projektet op i en 2 årig periode, hvor fundraisingprocessen foregår, men hvor der også vil være HUMMER-dage og andre aktiviteter, som publikum kan inviteres til. Dernæst opererer Rambøll med en 8 års byggeperiode, hvor publikum i stigende grad kan opleve processen med byggeri, værkstedsaktiviteter og maritime udstillinger på værftsområdet. Endelig har Rambøll regnet på økonomien i at sejle med HUMMEREN i en 20-årig periode, hvor skibet skal bruges til sejladser på Køge Bugt. Skibet skal også ud på længere togter, hvor det repræsenterer Køge i fremmede havne. Når det ligger til kajs, kan det anvendes som møde- og festlokalitet for virksomheder og private.

Rambøll har i deres feasibility study regnet på udgifter og indtægter af hele denne drift baseret på befolkningen i oplandet, turister der kommer til området, entrépriser i forhold til andre attraktioner, lønninger til personale osv. Resultatet af lønsomhedsstudiet er, at det under de forudsætninger der er opstillet, kan lade sig gøre at drive forretningen HUMMEREN før, under og efter selve byggeprocessen.

Ingen kan i detaljer forestille sig, hvad der sker i løbet af 30 år, så bestyrelsen for Foreningen HUMMEREN har til opgave at justere i Rambølls ”budget”, efterhånden som forudsætningerne måtte ændre sig, og derved sikre, at der foruden penge til bygningen af skibet også vil være sikret økonomi til at drive projektet de næste 30 år. Bestyrelsen står til rådighed med gennemgang af Rambølls feasibility study og projektets øvrige økonomiske situation til kommende bidragsydere og sponsorer.

 

Kontakt

Lars Nielsen 

Foreningen HUMMEREN

Køge Museum

Nørregade 4, 4600 Køge

 

Tlf: 31 34 03 20