Vi vil bygge et smukt skib i Køge

Troels Kløvedal

Søfarer og forfatter

Vi danskere er heldigt stillede med goder og tilgang til kulturarven. Overalt i både store og små byer er der lokale museer med dygtige, engagerede medarbejdere, som til enhver tid er klar til at stille deres indsigt til rådighed for os og udstille deres store viden om Danmarks fortid fra stenalder til computeralder.

Ligeledes er landet godt forsynet med maritime museer, langt flere end andre lande der forvalter den maritime kulturarv. Fra Fanø over Åbenrå til Skagen, videre til Tåsinge, Helsingør, Christianshavn og til Ebeltoft.

Ja, overalt, kan man få indblik i, hvordan vi som vandland har besejlet vores enorme kyststrækninger og ligeledes opleve hvordan den danske flåde på trods af landets lidenhed har formået at holde landet fri for sørøvere og invasionsflåder. At Danmark overhovedet ligger her endnu, kan vi takke vores sømandskab og geopolitiske beliggenhed for.

Landet har i tusind år levet af handel, der gik over havet, og med skibene fulgte kulturerne og viden om den verden, som vi besejlede eller fik besøg af. Danmark har i de sidste 40 år oplevet, at den maritime kulturarv er vedligeholdt på bedste vis af Træskibssammenslutningen, også kaldet TS, som hver år viser deres smukke skibe frem til stævner og i de danske havne for folk i alle aldre og til alles glæde.

Men der mangler noget. Vi har stor viden om vikingerne, og i Roskilde vokser landets viden om denne periode fra år til år. Og ikke nok med at man formidler viden, man gør det også praktisk ved at bruge de både man bygger, og går sågar på langfart med dem til Tyskland, Norge, Skotland og Irland.

I Ebeltoft ligger Fregatten JYLLAND og kan fortælle om en tid hvor damp og sejl så småt begyndte at samarbejde. Men da Danmark virkelig havde sin store sejlskibeflåde både den militære og den civile fra Christian4’s dage, og til tabet af flåden i 1807 mangler vi skibe at vise frem og gøre erfaringer med. Og noget af det, som søfartshistorikerne siger vi mangler, er simpel viden om, hvordan de sejlede skibene og om, hvordan kommandoerne fungerede. Mange har spekuleret på, når man ser et sønderskudt skib, hvordan officerer og mandskab på ufattelig vis alligevel lykkedes at få sat bare et enkelt sejl, så de igen kunne navigere. En fransk ambassadør, der besøger København under Kalmarkrigen, siger om vores flåde, at den er mægtig, at skibene ligner store kasteller, og at masterne er over 60 meter høje.

Men der er et gevaldigt hul på 200 år. Hollænderne, de flyvende, som beherskede verdenshavne i 1600-tallet har for længst bygget deres BATAVIA, og svenskerne sendte for nogle år siden deres Kinafarer GÖTEBORG den lange vej til Kinakysten. Så derfor skal vi have et ualmindeligt smukt skib, HUMMEREN, bygget i Køge.

 

Køge satser på et nyt katedralprojekt

Flemming Rieck

Forhenværende leder af Køge Museum, Formand i HUMMEREN's bestyrelse

Set i lyset af den rige søfartshistorie omkring Køge by og Køge Bugt er det helt naturligt, at der i Køge tages initiativ til at bygge en fuldskalakopi af et renæssancefartøj – nemlig HUMMEREN. Projektet er stort og dyrt, men der er ingen tvivl om, at det vil øge opmærksomheden om Køge by og den dertil hørende maritime historie.

Museum Sydøstdanmark, hvor de første tanker om projektet blev sået, bakker helhjertet op om ideen om at skabe et forum, hvor kulturhistorie, kreativitet, aktivitet og socialt liv kan virke i symbiotisk sameksistens. Det historiske værft, som indrettes på byggepladsen vil på én gang rumme enestående kulturkvalitet, læring og en mangfoldighed af oplevelser. Det vil være et sted, som både giver plads til fordybelse og aktiv udfoldelse, som kan skabe bindeled ved fælles aktiviteter imellem generationerne og imellem by og havn og bidrage til at styrke den maritime kulturhistorie.

Køge By – med ansigtet mod havet 

Køge er en usædvanligt velbevaret by. Byen er grundlagt der, hvor åens brede udløb gav skibe mulighed for at gøre anløb under beskyttede forhold. Naturhavnen i Køge Å’s munding – den eneste landingsplads mellem København, Sjællands Sydkyst og øerne i Smålandsfarvandet – var den afgørende faktor for, at der blev anlagt en ny by i bugtens runding. Farvandene ud for Køge, havnen, søfarten og søkrigene rummer en rig kulturhistorie med et langt perspektiv, som fortjener at blive præsenteret for byens borgere og nysgerrige besøgende fra ind- og udland.

På trods af bykernens gamle og hyggelige præg er Køge en aktiv by med store planer i støbeskeen for byens udvikling. I denne udviklingsproces er det vigtigt, at ”vogterne” af byens historie er med i front. Byens gademønstre og landets største provinstorv sætter billeder på historien og bidrager til at placere de kulturhistoriske aspekter i samfundets vedvarende udvikling og forandring.

Den maritime historie – forskning og turisme hånd i hånd

Det må være på sin plads i indledningen til dette prospekt om HUMMEREN, at understrege såvel de kulturhistoriske som de formidlingsmæssige styrker ved dette unikke byggeprojekt set gennem en museal søkikkert. Museum Sydøstdanmark satser på forskning i og formidling af den bredspektrede maritime kulturhistorie, som er relateret til søkøbstaden. Dette ytrer sig bl.a. i den store 4-årige temaudstilling om orlogsskibet DANNEBROGE og slaget i Køge Bugt 1710, som vil blive præsenteret i Køge Museums hovedbygning, når huset står dørene op i 2015 efter en gennemgribende restaurering af bygningerne.

De foreliggende planer, knyttet til at opføre et renæssanceværft i Køge og bygge en tro kopi af HUMMEREN, skiller sig ud fra tidligere gennemførte projekter af samme karakter, da det maritime aspekt for den historiske periode hvor HUMMEREN blev bygget, ikke er grundigt belyst i noget andet museum. Orlogsmuseets udstilling omhandler fortrinsvis det militære skibsbyggeri mellem 1700- og 1900-tallet, samt skibenes armering. M/S Søfart i Helsingør fokuserer primært på koffardifarten, dvs. den private søfart.

Endvidere giver planerne om et renæssanceværft, hvor skibet HUMMEREN skal bygges, muligheden for at fortælle ”den spændende historie”. Renæssancens søfart er præget, ikke kun af søkrige og søslag, men også af opdagelsesrejser. Det er i denne periode, at Danmark etablerede sine første handelskolonier og, hvor nye områder bliver udforsket. Byggeriet af HUMMEREN rummer mulighed for indsigt i 1600-tallets skibsbyggeri til gavn for forskerne, samtidig med at skibsværftet vil være en magnet for turister til gavn for Køge og resten af Øresundregionen.

Kontakt

Lars Nielsen 

Foreningen HUMMEREN

Køge Museum

Nørregade 4, 4600 Køge

 

Tlf: 31 34 03 20